PRoFEA s.r.o.

 

Komplexné účtovné služby

 • Vedenie účtovníctva (jednoduché, podvojné)
 • Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania
 • Zabezpečenie auditu účtovníctva
 • Návrh a príprava interných predpisov spoločnosti
 • Mzdy, personalistika, sklad, kniha jázd, atď.
 • Splnenie oznamovacích povinností

Ekonomické a finančné poradenstvo

 • Finančno-ekonomická analýza podniku
 • Optimalizácia kapitálovej štruktúry spoločnosti
 • Spracovanie podnikateľských zámerov
 • Tvorba finančných plánov, vypracovanie plánu Cash Flow
 • Finančná analýza a hodnotenie projektov, výpočet návratnosti, hodnotenie výnosnosti
 • Technicko-ekonomická analýza projektov, štúdie uskutočniteľnosti
 • Porovnanie jednotlivých variant riešenia, návrh financovania projektov
 • Finančné a investičné poradenstvo

Výhody využívania našich služieb

 • Dlhoročné skúsenosti
 • Profesionálny a individuálny prístup
 • Zabezpečená neustála zastupiteľnosť
 • Znalosť platnej legislatívy, neustále sledovanie aktuálnych zmien
 • Optimalizácia nákladov firmy spojené s vedením účtovníctva
 • Diskrétnosť

 

Kontakt

PRoFEA s.r.o.
č. 376
925 41 Kráľov Brod
Tel.: +421 905 162 454
Mobil: +421 908 772 638

Email: office@profea.sk